Šumava umírající

Divočina je zdroj, který se může zmenšovat, ale nemůže růst (ALDO LEOPOLD)

Tyto webové stránky by měly být protiváhou rozbujelých webů jihočeské vědecké lobby a jejích sympatizantů. Měly by poskytovat realistický obraz o Národním parku Šumava a charakterizovat rizika jeho současného stavu. Bude se vyznačovat srozumitelností, věcností a slušností.

Mottem tohoto webu je myšlenka ALDO LEOPOLDA: Divočina je zdroj, který se může zmenšovat, ale nemůže růst.

A kdo byl Aldo Leopold? Guru americké divočiny, zakladatel národních parků a osobnost, kterou ve všech pádech skloňují všichni přírodovědně orientovaní lidé.

Polka, Polecká nádrž a Žďárské jezírko

Malé vodní nádrže na Šumavě sloužily k zadržování vody a pro plavbu dříví. Polecká nádrž na Poleckém potoce a Žďárské jezírko na potoce Častá se nacházejí nedaleko Polky (nebo Bučiny) a jsou překrásné. Šumava byla plná takovýchto malých vodních nádrží. I jejich obnově...

číst více

Les a lidské zdraví

Environmentální psychologové tvrdí, že veškeré somatické a psychické problémy moderního člověka jsou zapříčiněny narušením jeho vazeb s přírodou (1). Nakolik mají pravdu, nevím, ale je evidentní, že lidé, kteří musejí podávat vysoký pracovní výkon, si často nedokážou...

číst více
Share This